Barkada Trip sa Tagaytay

Kuha ang mga larawan mula sa:

Tagaytay (Picnic Grove at People’s Park in the Sky)

noong October 2011.Ito ang opisyal kong entry para sa kategoryang “Photoblog” ng Saranggola Blog Awards 4.

Saranggola Blog Awards

         Ang Saranggola Blog Awards 4 ay hatid ng mga sumusunod:

DMCI Homes

Mobeeu

TARAGIS

Advertisements
Published in: on October 15, 2012 at 4:04 pm  Comments (5)  
Tags: