Pain… How long would it last?

Masakit sa akin

Sarili kong kaibigan ang aking pinagtaksilan.

Sabi ko, mahal ko siya… pero anong ginawa ko? Isa akong masamang kaibigan? 

Now… I’m paying the price. I was so stupid. TANGA. Bakit ko nga ba ginawa ang bagay na iyon? Alam ko ng Mali pero akin pa rin itinuloy.

Published in: on July 13, 2012 at 1:23 pm  Leave a Comment