Barkada Trip sa Tagaytay

Kuha ang mga larawan mula sa:

Tagaytay (Picnic Grove at People’s Park in the Sky)

noong October 2011.Ito ang opisyal kong entry para sa kategoryang “Photoblog” ng Saranggola Blog Awards 4.

Saranggola Blog Awards

         Ang Saranggola Blog Awards 4 ay hatid ng mga sumusunod:

DMCI Homes

Mobeeu

TARAGIS

Published in: on October 15, 2012 at 4:04 pm  Comments (5)  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://princessnins.wordpress.com/2012/10/15/barkada-trip-sa-tagaytay/trackback/

RSS feed for comments on this post.

5 CommentsLeave a comment

  1. habang tinitignan ang larawan isang malaking flashback kung nasaan na ba ang aking mga naging kabarkada

    Good Luck sa Patimpalak

    • Thank you sa comment po!!!

  2. good luck 😀

  3. ito ang isa sa pinakamasarap na kombinasyon… mga kaibigan at masayang paglalakbay… maging matibay nawa ang inyong samahan..

  4. Just continue writing, my little darling. I am proud of you!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: